Objednať sa


!!!   UPOZORNENIE   !!!

Upozorňujeme, že Žiadosti o pridelenie pedagogického asistenta a zamestnanca zabezpečujúceho sebaobslužné úkony (pomocný vychovávateľ) na školský  rok 2024/2025 doručené po 15.5.2024 nemusia byť z kapacitných možností nášho zariadenia vybavené do Vami požadovaného termínu z dôvodu všeobecného oneskorenia doručovania žiadostí zo strany iných škôl a školských zariadení.

PRED PRVÝM VYŠETRENÍM/INTERVENCIOU V NAŠOM CENTRE JE POTREBNÉ ZASLAŤ RIADNE VYPLNENÚ ŽIADOSŤ O KONKRÉTNU SLUŽBU

E-MAILOM:  info@poradnabanova.sk

S INFORMÁCIAMI O TERMÍNE A ĎALŠÍM POSTUPOM VÁS BUDEME KONTAKTOVAŤ V NAJBLIŽŠÍCH DŇOCH PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU.