Cenník


CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Diferenciálna diagnostika porúch autistického spektra (diagnostika autizmu)90€
Špeciálno-pedagogická diagnostika, vypracovanie správy z vyšetrenia50€
Psychologická diagnostika, vypracovanie správy z vyšetrenia50€
Špeciálno-pedagogická intervencia (50 min)20€
Psychologická intervencia (50 min)20€
Logopedická intervencia (50 min)20€
Snoezelen terapia (30 min)20€
Liečebno-pedagogická intervencia (50 min)20€
Odborné poradenstvo pre rodičov (60 min)30€
Odborné poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl (60 min)30€
Pozorovanie dieťaťa v teréne (60 min)50€
Vypracovanie psychologického posudku pre potreby ÚPSVaR30€
Vypracovanie špeciálno-pedagogického/ psychologického posudku /dodatku30€
Vypracovanie špeciálno-pedagogického/ psychologického odporúčania30€
Vypracovanie odporúčania k prideleniu asistenta učiteľa10€
*Odborné školenie k problematike autizmu (60 min.)200€

Upozorňujeme, že uvedené ceny sú 50 – 60 min. sadzby.
Za každú začatú polhodinu účtujeme polovicu z uvedenej sumy.
*V prípade poskytovania poradenstva mimo okres Žilina budú účtované cestovné náklady podľa aktuálnej tarify na dopravu, ktoré si hradí objednávateľ školenia.

Objednávky prijímame:

Platba možná v hotovosti alebo na číslo účtu: SK77 0900 0000 0051 0761 1023