Náš tím


03

VITAJTE V NAŠEJ PORADNI

„V NAŠOM PORADENSKOM CENTRE STRETNETE TÍM ODBORNÍKOV, KTORÍ SA DLHOROČNE VENUJÚ PROBLEMATIKE AUTIZMU. TVORIA HO ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA, PSYCHOLÓGOVIA, LIEČEBNÝ PEDAGÓG, SOCIÁLNY PRACOVNÍK A MASÉR“.

0
Diagnostiky
0
Terapie
0
Poradenstvo
0
Rozdané úsmevy

ZOZNÁMTE SA S NAMI

Mgr. EVA BINEKOVÁ

špeciálna pedagogička
binekova@poradnabanova.sk

Mgr. KATARÍNA ĎURKOVSKÁ

špeciálna pedagogička
durkovska@poradnabanova.sk

LENKA GAŠPAROVÁ

masérka, snoezelen terapeutka

Mgr. KATARÍNA MACHYNOVÁ

špeciálna pedagogička, poverená riadením SŠCPaP
machynova@poradnabanova.sk

Mgr. ERIKA MATUŠÁKOVÁ

sociálna pracovníčka

PaedDr. BEÁTA MATUŠÁKOVÁ

zriaďovateľka SŠCPaP

Mgr. MAGDALÉNA SKOKANOVÁ

PaedDr. MELÁNIA ŠPÁNIOVÁ

liečebná pedagogička

Mgr. LENKA VAJDOVÁ

psychologička – materská dovolenka