DIAGNOSTIKA AUTIZMU

OD 18 MESIACOV PO DOSPELOSŤ
TERAPIE

POMÁHAME
DEŤOM RÁSŤ

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ A
PSYCHOLOGICKÁ
DIAGNOSTIKA

ODBORNÉ

PORADENSTVO

ŠKOLIACE KURZY

O NÁS

Naše SŠCPaP sa venuje problematike autizmu od roku 2009 a je súčasťou Regionálneho centra autistov v Žiline s celoslovenskou pôsobnosťou.

Od januára 2023 nesie naše centrum v rámci transformácie poradenského systému názov Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Stávame sa jedným z ôsmych vysokošpecializovaných zariadení na Slovensku venujúcich sa problematike autizmu.

Našu klientelu tvoria deti s autizmom, ich rodiny, učitelia a odborní zamestnanci škôl a osoby širšieho sociálneho prostredia našich klientov.

K našim klientom, ich rodičom a učiteľom v školách pristupujeme multidisciplinárne s ohľadom na ich individuálne potreby.

Pozvánky

 • BENEFIČNÝ KONCERT 2024
  Príďte si oddýchnuť, užiť si dobrú hudbu, občerstviť telo i ducha a podporiť deti s autizmom, ich rodičov, priateľov a pedagógov. 😉 Tešiť sa môžete na originálne výrobky našich detí, ktoré si môžete za dobrovoľný príspevok zakúpiť, občerstvenie a malú pozornosť od našich detí. <3

PLAGÁTY

PRACOVNÁ DOBA

Pondelok - Piatok

7:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

7:10 - 7:50

Telefonické konzultácie

Streda

13:00 - 15:00

Telefonické konzultácie

KONTAKT

SÚKROMNÉ ŠPECIALIZOVANÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE PRE DETI A ŽIAKOV S AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI VÝVINOVÝMI PORUCHAMI

 • SŠCPaP
  Do Stošky 10
  010 04 Žilina – Bánová
  Slovenská republika
 • +421 917 206 559