Ponuka


 • DIAGNOSTIKA AUTIZMU
 • ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
 • PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
 • LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA
 • ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ TERAPIE
 • PSYCHOLOGICKÉ TERAPIE
 • POSÚDENIE STAVU PRE ÚPSVaR
 • ODPORÚČANIA PRE ÚPSVaR – kompenzácie
 • MASÁŽE
 • SNOEZELEN TERAPIA
 • ODPORÚČANIE PRE PRIDELENIE ASISTENTA UČITEĽA
 • ODBORNÉ PORADENSTVO PRE RODIČOV
 • ODBORNÉ PORADENSTVO PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL
 • ŠKOLENIA K PROBLEMATIKE AUTIZMU
 • PODPORNÉ SKUPINY